Nevyzvednutá zásilka

Objednáním zboží z našeho e-shopu uzavřete platnou kupní smlouvu. Jako kupující máte povinnost zaplatit kupní cenu a věc převzít. Tuto povinnost vám ukládá zákon § 2118 zákona č. 89/2012 Sb. Nepřevzetím zásilky zmíněný zákon porušujete.

Od dopravce obdržíte informace o předpokládaném datu doručení. Pokud se vám datum nebo místo doručení nehodí, je možné se dohodnout přímo s dopravcem na jiném datu, případně změně místa dodání.

Zásilku jste si nevyzvedl/a:

Jsou dvě možnosti:


O objednávku máte zájem: Zboží vám pošleme znovu. V takovém případě však budeme požadovat, abyste za opětovné doručení zaplatil/a předem znovu částku uvedenou v obchodních podmínkách dle způsobu zvolené dopravy. 

O objednávku zájem nemáte: To, že jste objednané zboží nepřevzal/a, neznamená, že se objednávka automaticky stává stornovanou, případně že jste odstoupil/a od kupní smlouvy. Znamená to, že jste kupní smlouvu hrubě porušili, dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. V momentě, kdy jste odeslal/a objednávku a náš e-shop ji potvrdil vznikla kupní smlouva.  Pokud tedy do doby expedice nepožádáte o změnu či stornování, kupní smlouva je stále platná. Podle litery zákona má pak naše společnost právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího. Kompenzace je právně vymahatelná, jelikož jste nevyzvednutím zboží porušil/a kupní smlouvu. Pokud tedy nezaplatíte kompenzaci, je možnost věc z naší strany vymáhat soudní cestou. 

Na existenci zákona upozorňuje společnost dTest:

„Tím, že zákazník odmítne balík převzít, nezačíná automaticky plynout lhůta pro odstoupení od smlouvy,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený. "Zákazník tedy bude muset zaplatit. Má ale ještě stále možnost od smlouvy odstoupit. Smluvní pokutu a úroky z prodlení nebo kompenzaci poštovného však bude muset zaplatit v každém případě, tato povinnost se odstoupením od smlouvy neruší.“

Žádáme vás proto, ať zodpovědně dostojíte závazkům a zboží si vyzvednete.